Cestovné poistenie

pbeuvod4Spoločnosť PBE, s.r.o. v spolupráci s Európskou cestovnou poisťovňou – ECP pripravila poistné produkty, ktoré spĺňajú exkluzívne požiadavky klienta.

Európska cestovná poisťovňa vznikla v roku 1907. Je členom European Travel Insurance Group (ETIG) – najväčšej siete špecializovaných cestovných poisťovní v Európe.

Podpisom rámcovej poistnej zmluvy majú klienti na výber :

 • Krátkodobé cestovné poistenie
 • Ročné cestovné poistenie
 • Objednaj

Krátkodobé cestovné poistenie - individuálne a skupinové poistenie s územnou platnosťou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 • poistenie pátrania a záchrany- náklady na pátranie a záchranu
 • odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu presahujúcich 50%
 • poistenie batožiny
 • poistenie zodpovednosti - škody na majetku alebo zdraví


Krátkodobé cestovné poistenie základne -územná platnosť -SVET

 • poistenie liečebných nákladov - maximálne náklady na poistenie
 • poistenie pátrania a záchrany
 • asistenčné služby


Krátkodobé cestovné poistenie rozšírené -územná platnosť - SVET

 • poistenie liečebných nákladov
 • poistenie pátrania a záchrany
 • úrazové poistenie - odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu
 • poistenie batožiny, ktorí zahŕňa náhradu pri poškodení, zničení, krádeži alebo strate batožiny, poistené sú nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny, pomoc pri znovu získaní cestovných dokladov, okamžitá pomoc a preddavok pri krádeži, lúpeži alebo strate platobných prostriedkov pre jednotlivca do 350 €
 • asistenčné služby- zahŕňajú pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka, preddavok pre advokáta/kauciu
 • poistenie zodpovednosti - škody na majetku alebo zdraví

Poistenie liečebných nákladov EURO ročné - dĺžka pobytu do 63 dní vrátane

 • poistenie liečebných nákladov - maximálne náklady na poistenie
 • úrazové poistenie - odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu
 • poistenie pátrania a záchrany- náklady na pátranie a záchranu


Cestovné poistenie EURO ročné - dĺžka pobytu do 63 dní vrátane

 • poistenie liečebných nákladov - maximálne náklady na poistenie
 • úrazové poistenie - odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu
 • poistenie pátrania a záchrany - náklady na pátranie a záchranu
 • asistenčné služby- zahŕňajú pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc
 • pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka, preddavok pre advokáta/kauciu
 • poistenie batožiny
 • poistenie zodpovednosti - škody na majetku alebo zdraví


Komplexné cestovné poistenie EURO ročné - dĺžka pobytu do 63 dní vrátane

 • poistenie liečebných nákladov - maximálne náklady na poistenie
 • úrazové poistenie - odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu
 • poistenie pátrania a záchrany- náklady na pátranie a záchranu
 • asistenčné služby- zahŕňajú pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc
 • pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka, preddavok pre advokáta/kauciu
 • poistenie batožiny
 • poistenie zodpovednosti - škody na majetku alebo zdraví
 • poistenie storna zájazdu
 • postenie pre prípad prerušenia cesty
 • poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu


Komplexné cestovné poistenie EURO ročné PLUS- dĺžka pobytu do 63 dní vrátane

 • poistenie liečebných nákladov
 • úrazové poistenie - odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu
 • poistenie pátrania a záchrany- náklady na pátranie a záchranu
 • asistenčné služby- zahŕňajú pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc
 • pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka, preddavok pre advokáta/kauciu
 • poistenie batožiny
 • poistenie zodpovednosti - škody na majetku alebo zdraví
 • poistenie storna zájazdu
 • postenie pre prípad prerušenia cesty
 • poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu


Dlhodobé cestovné poistenie základne -územná platnosť - svet

dĺžka pobytu násobok mesiacov - maximálne dĺžka pobytu 36 mesiacov

 • poistenie liečebných nákladov
 • poistenie pátrania a záchrany - náklady na pátranie a záchranu
 • s ohraničením veku do 70 rokov

Asistenčné služby

Pri riešení krízových udalostí spolupracuje Európska cestovná poisťovňa (ECP) s partnerskou spoločnosťou Europ Assistance.

Služby Europ Assistance sú dostupné 24 hodín denne po celom svete a poskytujú možnosť telefonickej komunikácie v materskom alebo Vám zrozumiteľnom jazyku.

Cestovné poistenie

Objednávka cestovného poistenia (formulár):

Priezvisko a meno
Zadajte vaše meno.

Názov vašej firmy
Invalid Input

Rodné číslo
Invalid Input

Číslo OP
Invalid Input

IČO
Invalid Input

Adresa:*
Zadajte vašu adresu.

Korešpondenčná adresa
Invalid Input

Tel./fax.
Invalid Input

Email
Zadajte emailovú adresu

Bankové spojenie
Invalid Input

názov peňaž. ústavu

Číslo účtu/kód banky
Invalid Input

Názov produktu

Invalid Input

Dátum začiatku poistenia
Invalid Input

Dátum konca poistenia
Invalid Input

Počet osôb
Invalid Input

captcha*
captcha
Neplatný Vstup

Opíšte Kód - antispam

Noviny PBE s.r.o.

 • 1
 • 2

Cestovné poistenie

 • 01/2009/1
 • 01/2009/2
 • 01/2009/3
 • 01/2009/4
 • 01/2009/5
 • 01/2009/6
 • 01/2009/7
 • 01/2009/8
 • 01/2009/9
 • 01/2009/10

Krátkodobé cestovné poistenie - individuálne a skupinové na Slovensku    


poistenie pátrania a záchrany- náklady na pátranie a záchranu do 7 000€
odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu presahujúcich 50% do 30 000€
poistenie batožiny do 1 000€
poistenie zodpovednosti-škody na majetku alebo zdraví do 50 000€

Krátkodobé cestovné poistenie základne - územná platnosť - svet
    
poistenie liečebných nákladov - maximálne náklady na poistenie do 200 000€
poistenie pátrania a záchrany do 7 000€
asistenčné služby
dospelý bez ohraničenia veku

Krátkodobé cestovné poistenie rozšírené - územná platnosť - svet
    
poistenie liečebných nákladov - maximálne náklady na poistenie do 200 000€
poistenie pátrania a záchrany do 7 000€
úrazové poistenie-odškodneie v prípade trvalých následkov úrazu do 34 000€
poistenie batožiny, ktorí zahŕňa náhradu pri poškodení, zničení, krádeži alebo strate
batoťiny, poistené sú nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny, pomoc pri znovu
získaní cestovných dokladov, okamžitá pomoc a preddavok pri krádeži, lúpeži alebo
strate platobných prostriedkov pre jednotlivca do 350€
asistenčné služby- zahŕňajú pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc
pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka, preddavok pre advokáta kauciu do 3 400€
poistenie zodpovednosti - škody na majetku alebo zdraví do 200 000€
dospelý bez ohraničenia veku

Poistenie liečebných nákladov EURO ročné - dľžka pobytu do 63 dní vrátane
    
poistenie liečebných nákladov - maximálne náklady na poistenie do 200 000€
úrazové poistenie-odškodneie v prípade trvalých následkov úrazu do 17 000€
poistenie pátrania a záchrany- náklady na pátranie a záchranu do 7 000€
dospelý bez ohraničenia veku

Cestovné poistenie EURO ročné-dľžka pobytu do 63 dní vrátane
    
poistenie liečebných nákladov - maximálne náklady na poistenie do 200 000€
úrazové poistenie-odškodneie v prípade trvalých následkov úrazu do 17 000€
poistenie pátrania a záchrany- náklady na pátranie a záchranu do 7 000€
asistenčné služby- zahŕňajú pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc
pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka, preddavok pre advokáta kauciu do 1 700€
poistenie batožiny do 1 000€
poistenie zodpovednosti - škody na majetku alebo zdraví do 100 000€
dospelý bez ohraničenia veku

Komplexné cestovné poistenie EURO ročné-dľžka pobytu do 63 dní vrátane
    
poistenie liečebných nákladov - maximálne náklady na poistenie do 200 000€
úrazové poistenie-odškodneie v prípade trvalých následkov úrazu do 17 000€
poistenie pátrania a záchrany- náklady na pátranie a záchranu do 7 000€
asistenčné služby- zahŕňajú pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc
pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka, preddavok pre advokáta kauciu do 1 700€
poistenie batožiny do 1 000€
poistenie zodpovednosti - škody na majetku alebo zdraví do 100 000€
poistenie storna do 1 000€
postenie pre prípad prerušenia cesty do 1 000€
poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do 100€
dospelý bez ohraničenia veku

Komplexné cestovné poistenie EURO ročné PLUS-dľžka pobytu do 63 dní vrátane
    
poistenie liečebných nákladov - maximálne náklady na poistenie do 235 000€
úrazové poistenie-odškodneie v prípade trvalých následkov úrazu do 35 000€
poistenie pátrania a záchrany- náklady na pátranie a záchranu do 13 500€
asistenčné služby- zahŕňajú pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc
pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka, preddavok pre advokáta kauciu do 1 700€
poistenie batožiny do 3 400€
poistenie zodpovednosti - škody na majetku alebo zdraví do 200 000€
poistenie storna do 1 350€
postenie pre prípad prerušenia cesty do 1 350€
poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do 270€
dospelý bez ohraničenia veku

Dlhodobé cestovné poistenie základne - územná platnosť - svet,

dĺžka pobytu násobok mesiacov-maximálne dĺžka pobytu 36 mesiacov
poistenie liečebných nákladov - maximálne náklady na poistenie do 200 000€
poistenie pátrania a záchrany- náklady na pátranie a záchranu do 7 000€
s ohraničením veku do 70rokov

Dlhodobé cestovné poistenie základne - územná platnosť - svet
    
dĺžka pobytu násobok mesiacov-maximálna dĺžka pobytu 36 mesiacov
Prevoz do najbližšej nemocnice/preloženie krytie do 100%
Pobyt v nemocnice krytie do 100%
Prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára ( vrátane ambulatného lietadla) krytie do 100%
Repatriácia v prípade smrti do vlasti krytie do 100%

Dlhodobé cestovné poistenie základne - územná platnosť - svet
    
dĺžka pobytu násobok mesiacov-maximálna dĺžka pobytu 36 mesiacov
poistenie pátrania a záchrany- náklady na pátranie a záchranu do 7 000€
s ohraničením veku do 70rokov