Cestovné poistenie

Objednávka cestovného poistenia (formulár):

Priezvisko a meno
Zadajte vaše meno.

Názov vašej firmy
Invalid Input

Rodné číslo
Invalid Input

Číslo OP
Invalid Input

IČO
Invalid Input

Adresa:*
Zadajte vašu adresu.

Korešpondenčná adresa
Invalid Input

Tel./fax.
Invalid Input

Email
Zadajte emailovú adresu

Bankové spojenie
Invalid Input

názov peňaž. ústavu

Číslo účtu/kód banky
Invalid Input

Názov produktu

Invalid Input

Dátum začiatku poistenia
Invalid Input

Dátum konca poistenia
Invalid Input

Počet osôb
Invalid Input

captcha*
captcha
Neplatný Vstup

Opíšte Kód - antispam

Noviny PBE s.r.o.

 • 1
 • 2

Cestovné poistenie

 • 01/2009/1
 • 01/2009/2
 • 01/2009/3
 • 01/2009/4
 • 01/2009/5
 • 01/2009/6
 • 01/2009/7
 • 01/2009/8
 • 01/2009/9
 • 01/2009/10

Krátkodobé cestovné poistenie - individuálne a skupinové na Slovensku    


poistenie pátrania a záchrany- náklady na pátranie a záchranu do 7 000€
odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu presahujúcich 50% do 30 000€
poistenie batožiny do 1 000€
poistenie zodpovednosti-škody na majetku alebo zdraví do 50 000€

Krátkodobé cestovné poistenie základne - územná platnosť - svet
    
poistenie liečebných nákladov - maximálne náklady na poistenie do 200 000€
poistenie pátrania a záchrany do 7 000€
asistenčné služby
dospelý bez ohraničenia veku

Krátkodobé cestovné poistenie rozšírené - územná platnosť - svet
    
poistenie liečebných nákladov - maximálne náklady na poistenie do 200 000€
poistenie pátrania a záchrany do 7 000€
úrazové poistenie-odškodneie v prípade trvalých následkov úrazu do 34 000€
poistenie batožiny, ktorí zahŕňa náhradu pri poškodení, zničení, krádeži alebo strate
batoťiny, poistené sú nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny, pomoc pri znovu
získaní cestovných dokladov, okamžitá pomoc a preddavok pri krádeži, lúpeži alebo
strate platobných prostriedkov pre jednotlivca do 350€
asistenčné služby- zahŕňajú pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc
pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka, preddavok pre advokáta kauciu do 3 400€
poistenie zodpovednosti - škody na majetku alebo zdraví do 200 000€
dospelý bez ohraničenia veku

Poistenie liečebných nákladov EURO ročné - dľžka pobytu do 63 dní vrátane
    
poistenie liečebných nákladov - maximálne náklady na poistenie do 200 000€
úrazové poistenie-odškodneie v prípade trvalých následkov úrazu do 17 000€
poistenie pátrania a záchrany- náklady na pátranie a záchranu do 7 000€
dospelý bez ohraničenia veku

Cestovné poistenie EURO ročné-dľžka pobytu do 63 dní vrátane
    
poistenie liečebných nákladov - maximálne náklady na poistenie do 200 000€
úrazové poistenie-odškodneie v prípade trvalých následkov úrazu do 17 000€
poistenie pátrania a záchrany- náklady na pátranie a záchranu do 7 000€
asistenčné služby- zahŕňajú pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc
pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka, preddavok pre advokáta kauciu do 1 700€
poistenie batožiny do 1 000€
poistenie zodpovednosti - škody na majetku alebo zdraví do 100 000€
dospelý bez ohraničenia veku

Komplexné cestovné poistenie EURO ročné-dľžka pobytu do 63 dní vrátane
    
poistenie liečebných nákladov - maximálne náklady na poistenie do 200 000€
úrazové poistenie-odškodneie v prípade trvalých následkov úrazu do 17 000€
poistenie pátrania a záchrany- náklady na pátranie a záchranu do 7 000€
asistenčné služby- zahŕňajú pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc
pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka, preddavok pre advokáta kauciu do 1 700€
poistenie batožiny do 1 000€
poistenie zodpovednosti - škody na majetku alebo zdraví do 100 000€
poistenie storna do 1 000€
postenie pre prípad prerušenia cesty do 1 000€
poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do 100€
dospelý bez ohraničenia veku

Komplexné cestovné poistenie EURO ročné PLUS-dľžka pobytu do 63 dní vrátane
    
poistenie liečebných nákladov - maximálne náklady na poistenie do 235 000€
úrazové poistenie-odškodneie v prípade trvalých následkov úrazu do 35 000€
poistenie pátrania a záchrany- náklady na pátranie a záchranu do 13 500€
asistenčné služby- zahŕňajú pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc
pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka, preddavok pre advokáta kauciu do 1 700€
poistenie batožiny do 3 400€
poistenie zodpovednosti - škody na majetku alebo zdraví do 200 000€
poistenie storna do 1 350€
postenie pre prípad prerušenia cesty do 1 350€
poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do 270€
dospelý bez ohraničenia veku

Dlhodobé cestovné poistenie základne - územná platnosť - svet,

dĺžka pobytu násobok mesiacov-maximálne dĺžka pobytu 36 mesiacov
poistenie liečebných nákladov - maximálne náklady na poistenie do 200 000€
poistenie pátrania a záchrany- náklady na pátranie a záchranu do 7 000€
s ohraničením veku do 70rokov

Dlhodobé cestovné poistenie základne - územná platnosť - svet
    
dĺžka pobytu násobok mesiacov-maximálna dĺžka pobytu 36 mesiacov
Prevoz do najbližšej nemocnice/preloženie krytie do 100%
Pobyt v nemocnice krytie do 100%
Prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára ( vrátane ambulatného lietadla) krytie do 100%
Repatriácia v prípade smrti do vlasti krytie do 100%

Dlhodobé cestovné poistenie základne - územná platnosť - svet
    
dĺžka pobytu násobok mesiacov-maximálna dĺžka pobytu 36 mesiacov
poistenie pátrania a záchrany- náklady na pátranie a záchranu do 7 000€
s ohraničením veku do 70rokov