Poistenie Majetku

 

Výhody poistenia hnuteľného a nehnuteľného majetku v PBE, s.r.o.:

 • možnosť poistenia aj bez spoluúčasti na vzniknutej škode,
 • škody spôsobené víchricou do 65 km/h ( iné poisťovne plnia pri 75 km/h)

Predmetom dohody medzi PBE, s.r.o.  a  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. bolo stanovenie podmienok prepoistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie hnuteľného, nehnuteľného majetku vo vlastníctve a prenájme arcibiskupských a biskupských úradov rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi, farností rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi, ženských a mužských reholí, Katolíckej charity na Slovensku, cirkevného školstva, záujmových združení a hnutí pôsobiacich v oblasti rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi.

Poistenie majetku sa dojednáva:

 • na novú hodnotu (t.j. cenu obstarania novej veci v prípade zničenia a straty, v prípade poškodenia veci na cenu nákladov potrebných na opravu a uvedenie poistenej a poškodenej veci do stavu pred poškodením),
 • pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou alebo vodou z vodovodných zariadení,
 • pre prípad krádeže na prvé riziko v každej nehnuteľnosti,
 • pre prípad poškodenia alebo zničenia skla na prvé riziko v každej nehnuteľnosti,
 • pre prípad vandalizmu v každej nehnuteľnosti,
 • poistenie elektroniky na prvé riziko.

Noviny PBE s.r.o.

 • 1
 • 2
 • Poistenie motorových vozidiel

  Povinné zmluvné poistenie Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je nevyhnutná, zákonom stanovená povinnosť každého motoristu.
  Viac Info
 • Cestovné poistenie

  Spoločnosť PBE, s.r.o. v spolupráci s Európskou cestovnou poisťovňou – ECP pripravila poistné produkty, ktoré spĺňajú exkluzívne požiadavky klienta. Európska cestovná
  Viac Info
 • Poistenie Majetku

    Výhody poistenia hnuteľného a nehnuteľného majetku v PBE, s.r.o.: možnosť poistenia aj bez spoluúčasti na vzniknutej škode, škody spôsobené víchricou do
  Viac Info
Nahraj Viac / Podrž SHIFT Nahraj všetko Nahraj všetko