KASKO

Predmetom zmluvy medzi PBE, s.r.o. a Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. je havarijné poistenie motorových vozidiel a prípojných vozidiel, ktoré majú vo vlastníctve alebo prenájme arcibiskupské a biskupské úrady rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi, farnosti rímskokatolíckej cirkvi, ženské a mužské rehole, katolícke charity na Slovensku, cirkevné školstvo, záujmové združenia, hnutia, zamestnanci vyššie uvedených subjektov a ich blízki rodinní príslušníci a spolupracujúce fyzické ako aj právnické osoby.

Havarijné poistenie sa uzatvára pre prípad:

 • poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie (spoluúčasť 5% min. 165,97 EUR)
 • poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti,
 • poškodenia alebo zničenia vozidla vandalizmom,
 • odcudzenia vozidla,
 • poškodenia čelného skla (spoluúčasť 33,19 EUR)

s územnou platnosťou pre celú Európu, t.j. jej geografické územie. 

Doplnkové poistenia:

 • úrazové poistenie osôb vo vozidle,
 • poistenie batožiny,
 • poistenie elektroniky (bez spoluúčasti)

Samozrejmosťou pre našich klientov je doplnková služba

 • príchod cestnej služby, opravu vozidla a odťah vozidla, ak došlo k poruche vozidla alebo vozidlo je po nehode nepojazdné, náklady za manipuláciu s vozidlom a za žeriav,
 • ubytovanie v núdzi pri nehode, poruche alebo pri odcudzení vozidla,
 • úhradu nákladov na cestu do miesta bydliska pri nehode, poruche alebo pri odcudzení vozidla,
 • uschovanie nepojazdného vozidla,
 • ďalšie služby v prípade trvalej nepojazdnosti alebo odcudzenia vozidla.

Telefonické spojenie s asistenčnou centrálou Mondial Assistance je k dispozícii 24 hodín denne 365 dní v roku.

 • Ak voláte zo Slovenska, voľte číslo: 02 / 529 33 112
 • ak voláte zo zahraničia, voľte číslo: +421 2 529 33 112

Asistenčné služby:

Infolinka: +421/2/54417704

Núdzové číslo: +421/2/54417711

 • PZP
 • KASKO
 • GAP
Povinné zmluvné poistenie Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je nevyhnutná, zákonom stanovená povinnosť každého motoristu. Spoľahlivo vás ochráni, ak prevádzkou svojho vozidla spôsobíte škodu na zdraví alebo škodu na majetku. Predmetom zmluvy medzi PBE, s.r.o. a Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti Viac Info
Predmetom zmluvy medzi PBE, s.r.o. a Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. je havarijné poistenie motorových vozidiel a prípojných vozidiel, ktoré majú vo vlastníctve alebo prenájme arcibiskupské a biskupské úrady rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi, farnosti rímskokatolíckej cirkvi, ženské a mužské rehole, katolícke charity na Slovensku, cirkevné školstvo, záujmové združenia, hnutia, zamestnanci vyššie uvedených subjektov a ich blízki rodinní Viac Info
Poistenie finančnej straty - GAP Spoločnosť PBE, s.r.o. v spolupráci s poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. predstavujú novinku na poistnom trhu: "Poistenie finančnej straty - GAP".  Poistenie finančnej straty - GAP, je poistenie zamerané na preklenutie finančnej straty po totálnej škode na poistenom motorovom vozidle spôsobenej haváriou alebo krádežou.  V prípade totálnej škody alebo odcudzenia Viac Info

Noviny PBE s.r.o.

 • 1
 • 2