PZP

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je nevyhnutná, zákonom stanovená povinnosť každého motoristu. Spoľahlivo vás ochráni, ak prevádzkou svojho vozidla spôsobíte škodu na zdraví alebo škodu na majetku.

Predmetom zmluvy medzi PBE, s.r.o. a Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, ktoré majú vo vlastníctve alebo prenájme arcibiskupské a biskupské úrady rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi, farnosti rímskokatolíckej cirkvi, ženské a mužské rehole, katolícke charity na Slovensku, cirkevné školstvo, záujmové združenia, hnutia, zamestnanci vyššie uvedených subjektov a ich blízki rodinný príslušníci a spolupracujúce fyzické ako aj právnické osoby.

 

Limit plnenia

EUR

Pri škodách na zdraví a nákladoch pri usmrtení na každého zraneného alebo usmrteného, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených z jednej škodovej udalosti

5.000.000

Pri vecných škodách a ušlom zisku bez ohľadu na počet poškodených z jednej škodovej udalosti

2.000.000

 

Samozrejmosťou pre našich klientov je doplnková služba

Pri povinnom zmluvnom poistení máte možnosť využívať asistenčnú službu poskytovanú

Spoločnosťou Mondial Assistance, ktorá je Vám k dispozícii v prípade nepojazdnosti vozidla

následkom  nehody, poruchy,  ako aj v prípade odcudzenia vozidla na Slovensku i v zahraničí.

V prípade núdze zabezpečí:

 • príchod cestnej služby, opravu vozidla na mieste a odťah vozidla, ak došlo k poruche vozidla alebo vozidlo je po nehode nepojazdné, náklad za manipuláciu s vozidlom a za žeriav,
 • ubytovanie v núdzi pri nehode, poruche alebo odcudzení vozidla,
 • cestu do miesta bydliska pri nehode, poruche alebo odcudzení vozidla,
 • vyzdvihnutie nájdeného vozidla,
 • uschovanie nepojazdného vozidla.

Telefonické spojenie s asistenčnou centrálou Mondial Assistance je k dispozícii 24 hodín denne 365 dní v roku.

 • Ak voláte zo Slovenska, voľte číslo:  02 529 33 112
 • ak voláte zo zahraničia, voľte číslo: +421 2 529 33 112
 • PZP
 • KASKO
 • GAP
Povinné zmluvné poistenie Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je nevyhnutná, zákonom stanovená povinnosť každého motoristu. Spoľahlivo vás ochráni, ak prevádzkou svojho vozidla spôsobíte škodu na zdraví alebo škodu na majetku. Predmetom zmluvy medzi PBE, s.r.o. a Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti Viac Info
Predmetom zmluvy medzi PBE, s.r.o. a Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. je havarijné poistenie motorových vozidiel a prípojných vozidiel, ktoré majú vo vlastníctve alebo prenájme arcibiskupské a biskupské úrady rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi, farnosti rímskokatolíckej cirkvi, ženské a mužské rehole, katolícke charity na Slovensku, cirkevné školstvo, záujmové združenia, hnutia, zamestnanci vyššie uvedených subjektov a ich blízki rodinní Viac Info
Poistenie finančnej straty - GAP Spoločnosť PBE, s.r.o. v spolupráci s poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. predstavujú novinku na poistnom trhu: "Poistenie finančnej straty - GAP".  Poistenie finančnej straty - GAP, je poistenie zamerané na preklenutie finančnej straty po totálnej škode na poistenom motorovom vozidle spôsobenej haváriou alebo krádežou.  V prípade totálnej škody alebo odcudzenia Viac Info

Noviny PBE s.r.o.

 • 1
 • 2