Radíme Vám

 • Ako nalepiť nálepku. +

  {youtube}To1N6olGmIM|600|450|1{/youtube} Viac Info
 • Ako postupovať pri prepise motorového vozidla. +

  Pri prihlásení nového vozidla je potrebné predložiť: vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie, osvedčenie o evidencii časť II, doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra, leasingová zmluva, potvrdenie o poistení zodpovednosti Viac Info
 • Pri prihlásení nového vozidla je potrebné predložiť: +

  vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie, osvedčenie o evidencii časť II, doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra, leasingová zmluva, potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, platný Viac Info
 • Zmena vlastníctva vozidla (napr. po leasingu) +

  Klasickým a najčastejším prípadom zmeny vlastníctva vozidla je ukončenie dlhodobého prenájmu vozidlu (leasing), kedy nedochádza k zmene držiteľa vozidla. Ak sa so zmenou vlastníctva mení zároveň aj držiteľ vozidla, na Viac Info
 • Správne poplatky: +

  V tomto prípade sa vydávajú obidva nové doklady – papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I. Vydanie každého dokladu je spoplatnené sumou 6 €, t. Viac Info
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 

Noviny PBE s.r.o.

 • 1
 • 2